28 فروردين 1400

جلسه پژوهشی با حضور آقای دکتر گچکار ، و  اعضای کمیته پژوهشی جهت بررسی پروپوزال های مطرح شده توسط خانم دکتر کرمی و  مهندسین بهداشت حرفه ای بیمارستان در تاریخ 99/11/13 در محل دانشکده پرستاری بانک ملی برگزار گردید .

        
Template Design:Dima Group