26 آبان 1397

معرفی ریاست

   ریاست :  خانم دکتر زهرا سادات  دیباجی   

   مرتبه علمی: استاد يار

   پست الکترونیک :

   از طريق پيام رسان بله :  پيامك، تماس،    09203601055

 
                             تلفن :  61423757

Template Design:Dima Group