22 آبان 1398

معرفی ریاست

     ریاست :  خانم دکتر زهرا سادات  دیباجی   

     مرتبه علمی: استاد يار

     پست الکترونیک :

                                               پيامك و تماس از طريق پيام رسان بله :    09203601055

 
                                               تلفن :   61423757

Template Design:Dima Group