29 شهریور 1399


خدمت رساني پرسنل بيمارستان بانك ملي ايران در موكب درماني ضامن اهو واقع در مشهد مقدس باب الرضا
موكب درماني پرسنل بيمارستان بانك ملي ايران با نام (يا ضامن آهو) در مشهد مقدس از تاريخ 98/08/04 ساعت 22 لغايت 98/08/07 بصورت 24 ساعته در باب الجواد  علي بن موسي الرضا (ع) به خدمت رساني به زوار مشغول شدند.

مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری بانک ملی ایران از روند درمان زائران و شیفتگان ثامن الحجج علی بن موسی رضا(ع) در موکب درمانی ضامن آهو که توسط پرسنل بیمارستان بانک ملی ایران در مشهد مقدس واقع در باب الرضا بر پا شده بازديد به عمل آوردند . 

آقاي امير داداشي از دانشجويان دانشكده پرستاري بانك ملي نيز به نمايندگي از دانشجويان دانشكده همراه گروه اعزامي بودند و به كمك رساني به زائرين مشغول شدند .


Template Design:Dima Group