11 آذر 1401

بسمه تعالي

با سلام؛

به اطلاع پذيرفته شدگان مرحله اول دانشكده پرستاري بانك ملي ايران مي رساند،

جهت مصاحبه حضوري طبق برنامه جدول زير به محل دانشكده پرستاري بانك ملي ايران به آدرس: خيابان فردوسي جنوبي، محوطه ادارات مركزي بانك ملي ايران،‌ دانشكده پرستاري مراجعه كنند:

تاريخ

ساعت

حروف الفبا

1397/08/20

10- 8

الف تا ج

1397/08/21

10- 8

چ تا س

1398/08/22

10- 8

ش تا گ

1397/08/23

10- 8

ل تا ي

شايان ذكر است همراه داشتن مدارك زير در روز مصاحبه الزامي است:

  1. كپي كارت ملي
  2. كپي مدرك ديپلم
  3. كپي مدرك پيش دانشگاهي
  4. كپي كارنامه كنكور

 

پيروز باشيد

Template Design:Dima Group