09 مهر 1401

مقالات منتشر شده


درمان زخم ناشي از ضربه با پانسمان نوين در يك بيمار : گزارش موردي 
تأثير آموزش پرستاري از راه دور بر راحتي بيماران مبتلا به كوويد- 19  در دوره قرنطينه خانگي 
استرس شغلي كاركنان اداري بيمارستان بانك ملي در زمان پاندمي كوويد- 19 در سال 1400
بررسي اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محيطي كاركنان بيمارستان بانك مي 
بررسي اثر دمنوش عناب بر فرمول شمارش خون محيطي بيماران مبتلا به كوويد - 19 بستري در بيمارستان بانك ملي ايرانرزومه ها  كارشناس دفتر پژوهش : مهربانو حيدري 

 مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد پرستاري 

شرح وظایف :

 • هماهنگی جلسات معاونت پژوهشی دانشکده و تشریفات مربوطه
 • انجام امور مرتبط با  برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه پزوهشي و انجام مکاتبات با مجری طرح جهت تکمیل فرایند ثبت طرح
 • هماهنگی و تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی تنظیم  صورت جلسه طرح های دارای مصوب، پس از بررسی  و تایید شورای پژوهشی دانشکده
 • ارسال طرح های مصوب شورای پژوهشی دانشکده  بالای ده میلیون به شورای رنکینگ معاونت پژوهشی دانشگاه جهت بررسی علمی و هزینه ای
 • ارسال طرح های پژوهشی مصوب به کمیته اخلاق دانشگاه جهت اخذ تأییدیه
 • تنظیم قراردادهای طرح های زیر ده میلیون و ارسال فرم قرارداد به مجری طرح و پیگیری مراحل عقد قرارداد
 • بررسی و پیگیری مقالات ناشی از طرح ها و کنترل تعهدات مجری بر اساس مفاد قرارداد
 • شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات مرتبط با سامانه پزوهشي
 • بررسی و تایید  نهایی مستندات طرح های پژوهشی درمرحله تسویه حساب
 • پاسخگویی به کلیه مراجعین بصورت حضوری و تلفن
 • آماده کردن و تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی از معاون پژوهشی
 • پیگیری جواب نامه ها از واحدهای تحت پوشش معاونت طبق دستور معاون پژوهشی دانشکده
 • بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به معاون پژوهشی
 • مرتب و دسته بندی کردن فایل های معاونت پژوهشی
 • انجام سایر امور محوله از سوی معاون پژوهشی

 جستجوی مقالات اعضاء ھیئت علمی در sid ،pubmed ،web of science ،scopus ، googlescholar  و ورود اطلاعات آن در نرم افزار کتابخانه

 • جستجوی استنادات مقالات اعضای ھیئت علمی و ارسال ایمیل و درخواست اصلاح آن در اسکوپوس
 • جستجو جهت دریافت fulltext رایگان مقالات و کتب الکترونیک برای اعضاء  هیئت علمی و دانشجویان
 • ارسال فرم تکمیل شده برای ثبت مستندات فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی  جهت  تکمیل نهایی
 • تفکیک مقالات  بر اساس گروههای آموزشی و محاسبه امتیاز فعالیت ها بر اساس راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد`مقایسه امتیاز افراد گروه های آموزشی و گرو ه های آموزشی با یگدیگر و تهیه ی گزارش ارزشیابی فعالیت های پژوهشی
 • کلیه کارهای مرجع (راهنمایی برای انتخاب کلیدواژه ها جهت جستجو، چگونگی استراتژی جستجو،   مشخص کردن اعتبار نشریه، اشکالات در word، endnote، چگونگی جستجو در نرم افزار كتابخانه و کمک در چگونگی ساختن استایل برای یک مجله خاص در endnote، يا    mendeley نصب endnote، powerpoint،
 • تهیه لیست کتب تالیفی اعضاء هیئت علمی
 • امور مربوط به انتخاب کتاب جهت خریداری و فهرست نویسی کتب لاتین
 • کمک و راهنمایی به دانشجویان در submit مقالات
 • هماهنگی و پیگیری کارگاه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی و جلسات راهبری پژوهش
 • پیگیری امور در برگزاری گارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی
 • جمع آوری گزارش ماهانه واحدهای تحت پوشش معاونت پژوهشی
 • اعتبار بخشی پژوهشی 

جلسه بيست و هشتم كميته پژوهشي با حضور دكتر گچكار در تاريخ 99/8/17   در محل دانشكده تشكيل گرديد .

     
  


Template Design:Dima Group