18 آذر 1398

 

نشريه دانشكده

عنوان: طب خانواده

 

اهداف و چشم انداز

مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري بانك ملي بر آن است كه گام هاي موثري در جهت توسعه در آموزش پزشكي-پرستاري با موضوع طب خانواده به صورت 6 ماهنامه در مركز مطالعات و تحقيقات اين دانشكده چاپ شود.

اين مجله با تاكيد بر درك مشترك از پژوهش هاي آموزش در علوم پزشكي كه به سرعت در سطح جهاني در حال رشد است درصدد است با انتشار مقالات مرتبط با موضوع، فضاي مناسبي را براي تبادل تجربيات موفق و ارزشمند  در آموزش علوم پزشكي -پرستاري جهت مرتفع كردن نياز بيماران و خانواده هايشان بخصوص در مركز درماني بيمارستان بانك ملي با حمايت مالي بانك ملي ايران ، رياست دانشكده پرستاري و مدير مسئول مجله مفيد و موثر    واقع شود.


 معرفي و شرح وظايف كارشناس مجله

كارشناس دفتر مجله : فاطمه  زنجاني 

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد پرستاري 

شرح وظايف :

 1. ثبت مقالاتي كه به دفتر مجله ارسال شده و ارسال نامه هاي مربوط به دريافت آن
 2. وارد كردن نامه هاي تايپ شده به دفتر ثبت و بايگاني تمام نامه ها و مقالات
 3. بررسي مقالات رسيده به سايت نشريه، انجام مكاتبات مربوطه و پيگيري فرآيند بررسي تا مرحله چاپ مقاله
 4. وارد كردن اطلاعات اعم از نامه هاي دريافتي، ارسالي، اعلام وصول مقالات و مجلات، نامه هاي مربوط به كارشناسي مقالات،‌از دفتر به رايانه و تهيه تصويري كامل از پوشه هاي رايانه
 5. پاسخگويي به تمام اعضا
 6. ورود اطلاعات به رايانه جهت بايگاني آن
 7. بازبيني پست الكترونيكي مجله در هر روز و بررسي و تكميل تارنماي مجله
 8. ارتباط دائم با مدير داخلي و سردبير
 9. ايجاد بانك اطلاعاتي استادان داور نشريه
 10. پيگيري مقالاتي كه براي داوران ارسال شده و همچنين ارائه گزارش هفتگي به مدير مجله
 11. چك كردن مقالات تايپ شده بعد از اين كه از نظر ويراستاران چك شده است و print آن ها
 12. هماهنگي جهت جلسات هيات تحريريه و تنظيم صورتجلسه ها
 13. بررسي پرونده هر مقالات از جهت تكميل شدن كارشناسي ها و ... در هر هفته
 14. چك كردن سايت مجله در هر روز
 15. تهيه و گزارش آمار سالانه
 16. بروزرساني اطلاعات سايت مجله دانشكده
 17. گزارش هفتگي و ماهانه فعاليت هاي واحد مجله و مشكلات اجرايي

  

كارگاه Research

كارگاه پژوهشي سامانه منبع ياب در تاريخ 98/7/9 توسط  جناب آقاي دكتر كبيري رئيس مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي وزارت بهداشت  برگزار گرديد .

 


Template Design:Dima Group