08 خرداد 1399
آقاي سخندان، مدير امور بيمارستان و دانشكده پرستاري به همراه رياست بيمارستان و رياست دانشكده پرستاري ساعت ١٩:٣٠ مورخ ٩٨/٢/١از بخش هاي بيمارستان بازديد و از بيماران محترم عيادت نمودند.
ايشان تا ساعت ٢٢:٣٠ با پرسنل محترم شبكار به گفتگو پرداختند و ضمن تبريك عيد نيمه شعبان ، به بررسي مسائل و مشكلات این عزیزان پرداختند.
همچنين اقاي سخندان با اهدا گل به بيماران ضمن آرزوی سلامتی به نقطه نظرات آنان گوش فرا داده ومشكلات را مرتفع نمودند

روابط عمومی بیمارستان بانک ملی ایرانTemplate Design:Dima Group