08 خرداد 1399
بازديد مدير امور بيمارستان و دانشكده پرستاري  بازديد سرزده مدير امور بيمارستان و دانشكده پرستاري ، جناب آقاي سخندان ، از دانشكده پرستاري صبح روز شنبه ٩٨/١/٣١ انجام گرفت.
ايشان پس از صحبت با دانشجوها و پرسنل، به بررسي مشكلات آنان پرداخته و به حل مسائل مربوطه پرداختند
 
 
Template Design:Dima Group