11 بهمن 1401

معرفي:

            مركز مهارت هاي باليني در طبقه دوم ساختمان واقع شده كه محيط مناسبي را جهت يادگيري مهارت هاي باليني پرستاري فراهم مي نمايد. در اين واحد آموزشي مجموعه اي از امكانات ارائه شده است تا يادگيري بر اساس حل مشكل و تفكر انتقادي ارتقا يابد و فرصت آموزش و يادگيري در ابعاد شناختي،‌ رواني- حركتي و عاطفي فراهم گردد. در اين مركز واحد عملي دروس اصول و فنون پرستاري/ فوريت ها/ احياي قلبي- ريوي و معاينه جسمي ارائه مي شود.


هدف مركز مهارت هاي باليني:

            فراهم نمودن محيط مناسب براي دانشجويان جهت يادگيري و تمرين مهارت هاي باليني پرستاري و مهارت هايي كه نيازمند انواع سطوح فعاليت فيزيكي هماهنگ شده مي باشند. به منظور آماده سازي براي ارائه مراقبت ايمن و شايسته از بيماران و خانواده ها در يك محيط واقعي.


وسايل و امكانات:

            اين مركز شرايط بيمارستان را شبيه سازي نموده داراي اتاق اصول وفنون كه داراي تخت،‌ مانكن،‌ لاكر،‌ ميز كنار تخت،‌ پاراوان، برانكارد و ويلچر جهت جابجايي، پايه سرم، كپسول اكسيژن، ساكشن پرتابل و محلول هندراپ مي باشد. مانكن آموزشي مراقبت هاي پرستاري چندمنظوره در اين اتاق است. اتاق نوزادان كه داراي تخت نوزاد، مانكن نوزاد، نيم تنه اطفال جهت احياي قلبي- ريوي و ست كامل احياي نوزاد مي باشد. اتاق عمل بيماران كه داراي تخت اتاق عمل، چراغ سياليتيك، انواع پايه هاي مربوط جهت پوزيشن دادن مي باشد. اتاق احياء داراي مانكن احياي بزرگسال مجهز به دستگاه ريتم قلبي،‌مدل نيم تنه جهت انجام ماساژ قلبي و مدل نيم تنه جهت انتوباسيون ترالي اورژانس كه حاوي انواع داروها، سوندها، لوله تراشه، ايروي،‌ لارنگوسكوپ اطفال و بزرگسال، آمبوبك، انواع سرنگ ها،‌ آنژيوكت ها و ... مي باشد. همچنين جهت آموزش روش ها و مهارت ها از انواع مدل ها مانند مدل تزريقات داخل جلدي، وريدي، عضلاني،‌ مراقبت از استومي،‌ آموزش سوچور،‌نيم تنه هاي مربوط به انجام سونداژ،‌ وسايل مربوط به معاينات چشم و گوش و وسايل كنترل علائم حياتي، جابجايي بيمار، انواع چارتها و انواع اوراق بيمارستان جهت آموزش موجود مي باشد.

{tab ليست تجهيزات پراتيك}

 

 

ساعت مناسب مركز:

            اين مركز روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15 باز بوده و دانشجويان مي توانند با هماهنگي قبلي از امكانات مركز استفاده نمايند.

 

قوانين و مقررات:

            دانشجويان بايد از قوانين و مقررات مركز پيروي نمايند اين قوانين در زير اشاره شده اند:

 1. ضروري است دانشجويان وقت شناس بوده و در زمان تعيين شده به مركز مراجعه كرده يا آن را ترك نمايند.
 2. پوشيدن يونيفرم و داشتن كارت مشخصات در محيط مركز لازم و ضروري است.
 3. رعايت پاكيزگي و نظم مركز لازم و ضروري است.
 4. سكوت و آرامش در محيط مركز رعايت شود.
 5. دانشجويان نبايد به انبار وسايل وارد شوند و در حفظ و نگهداري وسايل كوشا باشند.
 6. جهت استفاده از امكانات مركز بايد با مدرس يا نماينده دانشجويان هماهنگي لازم را به عمل آورند.
 7. در محيط مركز از تلفن همراه استفاده نكنند.
 8. براي يادگيري و دروني سازي نكات پيشگيري از عفونت، دانشجويان نبايد بر روي تخت ها بنشينند.
 9. در پايان كلاس ضروري است تخت ها مرتب شده و وسايل تحويل داده شوند.
 10. رعايت حجاب، ‌پوشش و شئونات اسلامي ضروري است.
 11. عدم استفاده از گوشي همراه،‌ عدم استفاده از زيورآلات و رعايت حقوق گيرندگان خدمت و ... تبعيت نمايند.
Template Design:Dima Group