30 شهریور 1400
آموزش به مراجعين درمانگاه در كارورزي بهداشت جامعه توسط دانشجویان پرستاری دانشكده پرستاري بانك ملي در هفته سلامت مردان در مركز بهداشت ابن سينا و خاكباز انجام شد .
 
Template Design:Dima Group