29 ارديبهشت 1398

The world says : watch your back.

God says : I got your back.

I chose God.

 

دنیا میگه: هوای خودتو داشته باش.

خدا میگه:من هواتو دارم.

من خدا رو انتخاب کردم 

Template Design:Dima Group