06 تیر 1398

Difficulties in your life don't come to destroy you, But to help you realize your hidden potential.

 

مشكلات زندگى نميان كه نابودت كنن، ميان كه بهت كمك كنن تا پتانسيل هاى نهفته ات رو بشناسى.

Template Design:Dima Group