09 مهر 1401
به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كارگاه ترم دوم با عنوان « كنترل عفونت در بيماران و بيمارستان »

با حضور استاد گرامي سركار خانم عظيمي در تاريخ هاي زير برگزار مي گردد . 

تاريخ  ساعت 
 97/9/26 8-12 
 97/10/8 8-12 
 97/10/10 8-12 
Template Design:Dima Group