08 خرداد 1399

ادامه كمك رساني تيم خدمات رساني بيمارستان بانك ملي
تعدادي از تيم اعزامي بيمارستان بانك ملي ايران به كمك همكاران شعبه بانك ملي در پلدختر شتافتند و شعبه را از گل و لاي حاصل از سيل تخليه كردند.

گروه سوم از تيم اعزامي بيمارستان بانك ملي ايران در تاريخ ٩٨/١/٢٠ سه شنبه ، در موكب امام خميني عمود ٢٠٢ ، مشغول به كار شدند.

درمان در محله هاي شهر پلدختر توسط تيم اعزامي از بيمارستان بانك ملي ايران انجام گرفت.

تيم آشپزي بانك ملي ايران در موكب شهداي بانك همچنان مشغول آشپزي براي هموطنان مي باشند.


  
  
 
Template Design:Dima Group