06 تیر 1398
امروز بيمارستان بانك ملي ايران شاهد اولين سالگرد تاسيس بخش آنژيوگرافي بود


در اين روز بزرگ، مدير امور بيمارستان و دانشكده پرستاري، جناب آقاي سخندان از فعاليت يكساله پزشكان، پرستاران و كاركنان اين بخش تقدير و تشكر نموده و ابراز

اميدواري كردند كه اين عزيزان بتوانند همچنان مانند گذشته پر توان و پرتلاش ادامه دهند.


Template Design:Dima Group